آموزش مهارت های مالی مناسب در کودکان

پذیرش مسؤلیت های مالی باید از سنین کودکی در افراد آموزش داده شود تا در سنین بزرگسالی و هنگام ورود به بازار اقتصادی بتوانند از عده این مسؤلیت به خوبی برآیند.

مهارت های مالی مناسب در کودکان

برای انجام دادن آموزش های مالی به کودکان می توان این کار را از سن ۴ سالگی شروع کرد و به مرور در سنین مختلف کودک را با مفاهیم متعددی در این زمینه آشنا کرد. این آموزش ها از به کارگیری روش هایی ساده و ابتدایی آغاز می شوند و به تدریج موجب نهادینه شدن این رفتار در کودک می گردند.

۱- مدیریت پول توسط خود کودک:

انجام دادن فعالیتی در عمل موجب یادگیری بیشتر و آموزش دقیق تر خواهد شد مدیریت این کار را بر عهده خود کودک قرار دهید تا با انجام دادن این کار تجربه بیشتری کسب کند. این کار موجب ایجاد حس استقلال و مسؤلیت پذیری در آنان می شود.

مهارت های مالی مناسب در کودکان

۲- پس انداز کردن پول ها:

به اعتقاد بسیاری از افرا ثروتمند و موفق در جهان مهم ترین آموزشی که والدین می توانند به کودکان ارائه دهند آموزش نحوه پس انداز کردن می باشد. با آموزش نحوه پس انداز کردن، کودک می آموزد که چگونه برای آینده خود و دست یابی به اهدافش برنامه ریزی دقیق و منظمی داشته باشد.

۳- آموزش دو مفهوم نیاز و خواستن:

نیاز و خواستن دو مفهوم مجزا از یکدیگر هستند به طور کلی مفهوم نیاز در درجه بالاتری از خواستن قرار دارد و از اولویت بیشتری برخوردار است. به کودکان خود بیاموزید که برای رفع نیازهای خود ارزش بیشتری قائل شوند. و در مقابل خواستن، ترجیح افراد را شامل می شود که از اهمیت کمتری برخوردار می باشد.

مهارت های مالی مناسب در کودکان

۴- زمان دقیق صبر و اقدام را به آنها آموزش دهید:

به آنها آموزش دهید تا در انجام خریدهای خود با برنامه ریزی و صبر بیشتری اقدام کنند. قبل از انجام خریدها از خود بپرسند که آیا این خرید ضروری و مورد نیاز است؟ این سؤال می تواند کودک شما را فردی دقیق و با تدبیر بار آورد.

۵- سنجیدن فرصت های مختلف:

کودک شما باید بیاموزد که از فرصت های خود به خوبی استفاده کند در حقیقت او باید بداند در چه شرایطی تصمیمی مناسب بگیرد و برای کدام فرصت هزینه بیشتری صرف کند.

The post آموزش مهارت های مالی مناسب در کودکان appeared first on آرگا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *