واکنش مدیرانی که هوش هیجانی بالا دارند در زمان عصبانیت چگونه است؟

در یک محیط کاری افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت وجود دارند که گاهی این تفاوت ها موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و در چنین شرایطی افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند می تواند به راحتی شرایط را تحت کنترل خود در بیاورند.

هوش هیجانی در مدیران

افرادی در محیط کاری خود و روابط کاری موفق تر هستند که دارای هوش هیجانی می باشند این دسته از افراد می توانند به راحتی در شرایط پیچیده تصمیم درست اتخاذ کنند از جمله نشانه های افراد با هوش هیجانی در محیط کار مبی توان به روابط بالای اجتماعی و ویژگی های عاطفی و اخلاقی آنها اشاره کرد که به کسب موفقیت بیشتر کمک خواهد کرد.

با این وجود افرادی که دارای هوش هیجانی نیز می باشند دچار تنش، اضطراب و عصبانیت می شود و باید دید که واکنش این دسته از افراد در چنین شرایطی چگونه خواهد بود؟

هوش هیجانی در مدیران

۱- عدم واکنش تند و سریع:

زمانی که در میحط کاری یک مدیر از وضعیت کارمندان خود دچار عصیانیت می شود رفتارهای او غیر قابل کنترل خواهد بود و این رفتارهای غیر قابل کنترل می تواند در نهایت موجب پشیمانی شود اما در رابطه با مدیران دارای هوش هیجانی، این واکنش ها سریع صورت نمی گیرد بلکه با تدبیر بیشتر و کنترل شخصی سعی می کنند تمام جوانب را در نظر بگیرند سپس در رابطه با موضوع پیش آمده اظهار نظر می کنند.

۲- صبور بودن:

مدیران دارای هوش هیجانی بالا از قضاوت دیگران خودداری می کنند و در روابط کاری خود بسیار صبور عمل می کنند آنها در شرایط چالش انگیز با صبر داشتن و فرصت دادن به خود بهترین تصمیم را می گیرند و به همین خاطر به نتایجی منطقی دست می یابند.

۳- کنترل احساسات خود:

اینگونه از افراد به حفظ شخصیت دیگران اهمیت می دهند و در ابراز احساسات خود کنترل شخصی بالایی دارند آنها به نحوی ابراز احساسات می کنند که واکنش و رفتاری تند با دیگران نداشته باشند رفتارهای این افرد با سایرین به شکل عادلانه است و این کنترل احساسات در زمان عصبانیت موجب کنترل واکنش ها نامطلوب این افراد می شود.

در رابطه با افراد دارای هوش هیجانی باید این را بیان کرد که این افراد در هنگام وجود مشکل از چند راه مؤثر برای غلبه بر خشم و عصبانیت و حفظ خویشتن داری خود استفاده می کنند و این نشان دهنده قوت آنها در کنترل شخصی است.

هوش هیجانی در مدیران

۴- دید خودآگاهانه به مسائل:

این افراد به هنگام عصبانی شدن مسئله را با دیدی کلی و با خودآگاهی بررسی می کنند خودآگاهی این افراد باعث می شود به رفتارهای خود واقف باشند و سعی در کنترل این رفتارها داشته باشند.

۵- برخورد دلسوزانه به جای واکنش تند:

مدیران دارای هوش هیجانی سعی دارند در برخورد با دیگران با مهربانی عمل کنند و از واکنش های تند با عواقب بد خودداری می کنند و زمانی که با چالشی روبه می شوند با دلسوزی سعی در آرام کردن وضعیت و افراد دارند.

The post واکنش مدیرانی که هوش هیجانی بالا دارند در زمان عصبانیت چگونه است؟ appeared first on آرگا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *